M.Tech Second Year

CSE Students

S.NO

Roll

Name of the Student

1

157501

Ambati Bharath

2

157504

Butukuri Vijaya Simha Reddy

3

157506

Vijay Jadhav

4

157507

Korra Vamshi Naik

5

157508

Lanka Pradeep

6

157515

Rajul Jain

7

157516

Shani Tyagi

8

157518

Subodh Kumar

9

157519

Suchak Dwivedi

10

157520

Valasa Amareswar Reddy

11

157521

Mayur Agroya

12

157522

Amit Kumar

13

157523

Archana Chanda

14

157525

Kiran Dey

15

157526

Namrata Suliya

16

157527

Pulkesh Haran

17

157528

Rajnish Bharti Goswami

18

157529

Ravi Kumar Rajak

19

157530

Surabhi Vishnoi

CSIS Students

S.NO

Roll

Student Name

1

157552

Aman Bhardwaj

2

157554

Ankit Kumar Jain

3

157556

Ashwin Unnikrishnan

4

157557

Deep Prakash Dey

5

157566

Rohit Singh

6

157567

Shailendra Kumar

7

157569

Tanmay Sharma

8

157571

Gaurav Dhumal

9

157573

Neha Arya

10

157574

Nidhi Jakhetia

11

157575

Nidhin Francis

12

157576

Richa Kulshreshtha

13

157577

Sampath Maddela

14

157578

Savan Soni

15

157579

Vishnu Maru

16

157580

Suresh Kampe